Individueel Traject

Speciaal voor kinderen die moeite hebben zich te uiten in een groep of kinderen die specifieke aandacht nodig hebben, bieden wij een individueel traject aan. Als uw kind het te spannend vindt in een groep dan kan dit de ontwikkeling tegen gaan. Het is dan verstandig om een aanpak op maat aan te gaan gebaseerd op Rots en Water. De oefeningen in een individueel traject kunnen goed op de behoefte van uw kind worden aangepast. Wij bieden een individueel traject aan op school, bij u thuis of op locatie. Uw kind krijgt persoonlijke begeleiding waarbij belangrijke aspecten zoals faalangst, emotieregulatie, zelfvertrouwen en pesten aan bod komen. Door de persoonlijke aanpak gericht op de ontwikkeling en karakter van uw kind zal er een grote stap gemaakt worden. Na een intakegesprek volgen een aantal lessen en tot slot zal er een gesprek met de ouders plaatsvinden. ADHD en autismespectrumstoornis:
Voor kinderen met ADHD kan de rust een positieve factor zijn om betere resultaten te behalen. Kinderen met ADHD of kenmerken ervan kunnen tijdens de oefeningen hun energie kwijt, door bijvoorbeeld te stoten op onze stootkussens. Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben juist de rust en aandacht nodig die in een volle klas niet altijd gegeven kan worden. Onze specialisatie in de Rots en Water is het geven van trainingen voor deze kinderen.
Aanmelden voor de training:
U kunt uw kind aanmelden onder het kopje 'inschrijven', via de e-mail of telefonisch.
Bij de inschrijving ontvangt u van ons een intakeformulier. Wij vragen u deze zo goed mogelijk in te vullen zodat wij een goed beeld van uw kind hebben. Wij streven er naar om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.